Zmena Cenníka Skylink a úprava podmienok nastavenia regiónu dekódovacích kariet

Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group informuje o zmene Cenníka platného od 1. 3. 2017 a úprave podmienok nastavenia regiónu dekódovacích kariet Skylink.

1. 3. 2017 vstupuje do platnosti nový Cenník služieb Skylink, v ktorom dochádza k zmene výšky Servisného poplatku a predplatného troch Doplnkových balíčkov. Cena Základných balíčkov Smart, Flexi 7, Multi, Kombi, HD Plus, Multi HD a Komplet sa nemení.
Zmena Cenníka odráža postupný presun nákladov súvisiacich so satelitným prenosom televíznych programov z vysielateľov na našu spoločnosť. To v spojení so stále širšou programovou ponukou a prechodom na HD kvalitu vysielania výrazne ovplyvňuje naše hospodárenie. Skylink zostáva aj naďalej satelitnou službou s najpriaznivejším pomerom ceny a kvality.

 

Dekódovacích kariet, na ktorých je Servisný poplatok alebo niektorý z programových balíčkov uhradený na obdobie dlhšie, ako do 1. 3. 2017, sa nová výška Servisného poplatku týka až od prvého dňa nasledujúceho po už predplatenom období.
Dekódovacie karty, na ktorých je Servisný poplatok hradený prostredníctvom pravidelnej platby SIPO alebo Inkasom z účtu, je Servisný poplatok splatný v mesiaci február a vzťahuje sa na služby satelitnej televízie Skylink v mesiaci marec.
Dátum splatnosti Servisného poplatku pre každú dekódovaciu kartu Skylink je možné overiť na www.skylink.sk (Overenie služieb na karte). Servisný poplatok nemusia hradiť predplatitelia platených balíčkov Skylink – je zahrnutý v ich cene.
Zákazníci, ktorí so zmenou Cenníka nesúhlasia, majú právo postupovať v súlade s čl. 7.4 Všeobecných obchodných podmienok Skylink a bez akýchkoľvek sankcií od zmluvy odstúpiť.
Nastavenie regiónu dekódovacích kariet Skylink
V súvislosti s požiadavkami vysielateľov a v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami dochádza k úprave nastavenia pravidiel pre dekódovacie karty v závislosti na mieste inštalácie. Pre miesto inštalácie Česká republika je platný výhradne cenník v českých korunách a Všeobecné obchodné podmienky pre Českú republiku, pre miesto inštalácie Slovenská republika je platný výhradne cenník v Euro a Všeobecné obchodné podmienky pre Slovenskú republiku. Zmenu nastavenia miesta inštalácie je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti (kontaktný formulár na www.skylink.sk). Pre dekódovacie karty so službou Druhá karta, ktoré sú určené na užívanie v jednej domácnosti s hlavnou kartou, je miesto inštalácie vždy totožné s miestom inštalácie hlavnej karty. Podrobné podmienky nájdete na www.skylink.sk.

Kontaktný formulár

V prípade, že sme Vás zaujali a máte nejaké otázky, alebo mate záujem o cenovú ponuku, napíšte nám mail. Ďakujeme.

obchod (at) agcomp (dot) sk

Kontaktné údaje

AG comp s.r.o.
Hlavná 217 (areál penziónu Elefant)
Dolné Lefantovce 951 45
Telefón: +421 901 755 545
             +421 902 402 074
Mail: obchod (at) agcomp (dot) sk
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
IBAN:SK7209000000005040450738
BIC SWIFT : GIBASKBX
 
 

vCard

Nájdete nás